บริษัท โปรวัน
ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน และได้ผลิตยางมะตอย สำเร็จรูป เนื่องมาจากทาง บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะกับงานที่เร่งด่วน เช่น สถานที่ราชการ และสำหรับ ส่วนบุคคล ตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ เช่น งานต่อเติม ซ่อมแซม ไปจนถึงการทำสนามกอล์ฟ หรือแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ำ ซึ่งคุณสมบัติของยางมะตอย สำเร็จรูปก็คือ สามารถทนน้ำ และแช่น้ำได้นาน และนี่คือคุณสมบัติของยางมะตอยชนิดที่ ไม่ต้องต้ม และยังสามารถใช้งานได้กับทั้งพื้นคอนกรีต ไม้กระเบื้อง อิฐ หรือแม้แต่โลหะ จะเห็นได้ชัดว่าคุณสมบัติดังกล่าว เป็นคุณสมบัติพิเศษ

INNOVATION

บริษัท โปรวัน
ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน และได้ผลิตยางมะตอย สำเร็จรูป เนื่องมาจากทาง บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะกับงานที่เร่งด่วน เช่น สถานที่ราชการ และสำหรับ ส่วนบุคคล ตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ เช่น งานต่อเติม ซ่อมแซม ไปจนถึงการทำสนามกอล์ฟ หรือแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ำ ซึ่งคุณสมบัติของยางมะตอย สำเร็จรูปก็คือ สามารถทนน้ำ และแช่น้ำได้นาน และนี่คือคุณสมบัติของยางมะตอยชนิดที่ ไม่ต้องต้ม และยังสามารถใช้งานได้กับทั้งพื้นคอนกรีต ไม้กระเบื้อง อิฐ หรือแม้แต่โลหะ จะเห็นได้ชัดว่าคุณสมบัติดังกล่าว เป็นคุณสมบัติพิเศษ