premix_asphalt

premix_asphalt
ยางหยอดร่องคอนกรีต(วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น ชนิดเทร้อน)

  Stick

Stick
ไม้ทุบ (หรือ เท้าช้าง) นำมาใช้เพื่อการบดอัดยางมะตอยให้แน่น อยู่ตัว และเข้ารูปบริเวณ ที่ซ่อมแซมทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ คงทน และเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

  Joint sealer

Joint sealer

ยางหยอดร่องคอนกรีต(วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น ชนิดเทร้อน)

  How to use asphalt

How to use asphalt

ยางหยอดร่องคอนกรีต(วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น ชนิดเทร้อน)